Åpningstider

Mandag-torsdag 09:00 - 15:00
Ikke betjent mellom 11:30 - 12:00 

Tips og hjelp til parkett, heltre og tregulv
Ved legging av vanlig 14mm parkett, følg parkettpakkens anvisninger.

Leg­gean­vi­sning 16mm helt­re

 • Sørg for at det er romtemperatur i rommet der parketten skal legges.
  • Parketten skal ligge uåpnet i dette rommet i minimum 3 dager før legging.
   • Fuktinnholdet i vår parkett ligger på 7% i gj.snitt. og er av høy kvalitet.
    • Undergulv av trefiberplater skal ikke ha høyere fuktighet enn 8%.
     • Ved betong som undergulv gjelder andre regler mht. fukt og limtyper.
      • Limet påføres undergulvet med 3-4mm tannsparkel. Legg deretter parkettstavene på limet, og sørg for at det ikke kommer lim i not og fjær.
       • Ikke legg på mer lim enn det du rekker å legge parkett i løpet av ca 5 minutter, da limet kan tørke for mye.
        • Du kan benytte vannbasert og polymerbasert lim, men vi anbefaler polymerbasert da denne
         er mer elastisk og sjansen for” bom” i gulvet blir dermed minimal i og med at limet følger parkettstavenes bevegelser bedre ved varierende luftfuktighet året gjennom. Det må benyttes en avstand på 10mm mellom parkett og vegg og andre faste installasjoner. Trykk parkettstavene godt ned i limet. La parketten stå i ca 3 dager før sliping og lakkering/oljing foretas.

         TEK­NISK BESK­RIVE­LSE AME­RIKAN­SKE GULV­BORD I MAS­SIV EIK OG AS­K

         Spe­sifi­ka­sjo­n
         Gulvene har not og fjær på alle 4 sider. Gulvene lages kun i massivt tre, i varierende bredder, og samme tykkelse.

         Tør­kin­g
         For å holde balansen med luftfuktigheten er gulvene nedtørket til en gjennomsnitt fuktprosent på 7%, som også er i hht. Norsk Standard. Alt treverk ekspanderer eller krymper avhengig av omgivelsenes temperatur og relative luftfuktighet. Det er derfor helt normalt at et skrudd, spikret eller underlimt tregulv får smale sprekkdannelser mellom stavene spesielt vinterstid med lav luftfuktighet og mye fyring. Ved legging er det viktig å ta hensyn til treets naturlige bevegelse.

         Kon­dis­jon­erin­g
         Tregulvet bør oppbevares i emballasjen i samme rom som det skal legges til gulvet har samme temperatur som rommet, gjerne 3-4 dager (15-20 grader). Det er dessuten viktig at bjelkelag og undergulv holder samme fuktighetsnivå som gulvet som skal legges.

         Leg­gin­g
         Vi anbefaler skruing fast til undergulv. Det bør være minst 10mm mellomrom mellom gulv og vegg eller andre faste installasjoner. Ullpapp legges under, og bordene skrues fast gjennom fjæra. Avstanden mellom skruene bør ikke overstige 40cm c/c. Benyttes det parketthammer med spesialspiker bør avstanden være ca 30cm c/c. Det beste underlaget for gulvbord er undergulv av tre. Enten bord, finer eller sponplater. Hvis gulvet legges direkte på bjelker eller tilfarere anbefales det ikke større avstand enn 40cm c/c, selv om 60cm er godkjent i Norsk Standard. I de tilfeller der det er varmerør felt ned i tregulv er det av naturlige grunner ikke mulighet for å skru over alt, og da er kombinasjonen skruer og elastisk spesiallim for underliming ideell. Ullpapp kan selvsagt ikke brukes her. Limet påføres fortrinnsvis undergulvet, men kan også påføres på undersiden av gulvbordene med ståltannsparkel tannhøyde 4-5mm.

         Overf­lat­ebe­hand­li­ng
         Etter avsluttet legging skal gulv med skarp kant alltid slipes for å ta bort smuss og mindre ujevnheter. Deretter behandles gulvet på valgfritt vis med f.eks. olje eller lakk.


         Kom og besøk oss i våre lokaler på Bryn eller ring

         22 65 00 46

         Åpningstider

         Mandag-torsdag 09:00 - 15:00
         Ikke betjent mellom 11:30 - 12:00